به گزارش افکارنیوز، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با فارس گفت که نتایج انتخابات دور دوم مجلس نهم در حوزههای انتخابیه بهبهان، تبریز، آباده، تویسرکان و ایلام در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی از تأیید صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه ‌بهبهان، تبریز و آباده خبر داد و افزود: نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه تویسرکان ابطال شد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نتایج انتخابات در مورد نفر دوم حوزه انتخابیه ایلام نیز باطل اعلام شد.