به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، احمد سالک تداوم انقلاب اسلامی را در گرو اجرای احکام الهی از جمله در حوزه قضایی دانست و گفت: قوه قضائیه باید طبق قوانین شرعی و الهی به پروندههای مفسادان به ویژه در حوزه اقتصادی رسیدگی کند.

وی با اشاره به روند دادگاه فساد مالی بزرگ تصریح کرد: عملکرد قوه قضائیه نباید این تفکر را در جامعه ایجاد کند که دستگاه قضایی کشور تنها به پرونده افراد ضعیف و کم‌توان رسیدگی می‌کند.

سالک ادامه داد: عملکرد قوه قضائیه باید به گونه‌ای باشد که کسانی که در سایه انقلاب اسلامی اعتباری را کسب کرده‌اند و دچار انحراف شده‌اند برخورد قانونی لازم به تناسب گستردگی حوزه مدیریتی این افراد با آنها صورت گیرد.

نماینده مردم اصفهان در پایان گفت: کشوری که مبلغ ایجاد عدالت اجتماعی است و خود را الگوی بیداری اسلامی در منطقه میداند باید دقت کافی را در رسیدگی به تخلفات مالی داشته باشد و مقامات قضایی رسالت خود را در این عرصه به بهترین وجه به انجام برسانند.