با این اقدام جان این ماموران اطلاعاتی که جاسوسان دوران کمونیستی بوده و پس از سال ۱۹۸۹ به سیستم اطلاعاتی جدید این کشور پیوسته اند، به خطر افتاده است.


به گزارش افکار به نقل از مهرروزنامه استاندارد نوشت: در همین رابطه یک کارشناس مسائل اطلاعاتی و از مقامهای سابق اطلاعات ارتش چک به این روزنامه گفت: این اتفاق بسیار ناگوار است و این افراد باید هر چه سریعتر به کشور فراخوانده شوند.

همچنین یکی از افسران مذکور که تا سال ۲۰۰۲ به عنوان نیروی اطلاعاتی در سفارت چک در مسکو فعال بوده و نامش در فهرست ماموران مذکور قرار دارد خاطرنشان کرد: هویت من اکنون فاش شده است، چنین اتفاقی نباید در یک کشور معمولی روی دهد.

هم اکنون وزارت دفاع چک در تلاش است تا از گسترش ابعاد این فاجعه اطلاعاتی جلوگیری کند. درعین حال سخنگوی این وزارتخانه اعلام کرده است: ما این مسئله را جدی می گیریم، اما در واقع هیچ خطر مستقیمی فعالیت این ماموران را تهدید نمی کند.

خاطرنشان می شود که اسامی و اطلاعات مربوط به این افراد برای مدت سه ماه (آوریل تا ژوئن) در اینترنت قابل مشاهده بوده است و دستگاههای دولتی چک فراموش کرده اند اسامی آن دسته از جاسوسان را که پس از سال ۱۹۸۹ نیز با سازمان اطلاعاتی این کشور فعالیت دارند، از این فهرست حذف کنند.