« محمد مخبر » در پیامی به «فام مین چین» نخست وزیر ویتنام ، فرا رسیدن روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام را تبریک گفت.

معاون اول رییس جمهوری در بخشی از این پیام اظهار امیدواری کرده است که در سایه اراده رهبران دو کشور و با استفاده از ظرفیت های موجود، شاهد رشد و توسعه روابط فیمابین در تمامی زمینه ها به خصوص عرصه های اقتصادی و تجاری باشیم.

محمد مخبر روز ملی ویتنام را تبریک گفت

جمهوری سوسیالیستی ویتنام در منطقه جنوب شرقی آسیا، در مشرق شبه جزیره هندوچین و در ساحل دریای چین و خلیج تونکن قرار گرفته است. پایتخت آن هانوی است و جمعیت آن بیش از ۹۷ میلیون نفر و زبان رسمی این کشور ویتنامی است.