حسین کنعانی کارشناس مسائل منطقه درباره آینده مذاکرات بین ایران و عربستان باتوجه به تغییر و تحولات در دولت ایران گفت: قاعدتا این وزیر خارجه است که باید این موضوع را مشخص کند و باتوجه به مذاکراتی که در گذشته در بغداد بین ایران و عربستان انجام شده، ادامه آن نیز دنبال خواهد شد و بنابر سیاست خارجی جدید ما در رابطه با حل مشکلات و مسائل موجود با کشورهای همسایه از جمله عربستان به نظر می‌رسد افق روشنی در این خصوص وجود دارد؛ البته این بستگی به رفتار طرف مقابل یعنی عربستان هم دارد و باتوجه به مسائل مشترکی که بین ایران و عربستان است مثل موضوعات عراق، افغانستان، امینت خلیج فارس و ... به نظر می‌رسد مقدمات ادامه این مذاکرات وجود داشته باشد.

14643882_619

کنعانی مقدم درباره روند و محورهای احتمالی مذاکرات نیز بیان کرد: منافع مشترک ایران و عربستان به طور کامل مشخص است و یکی از مهم‌ترین آن‌ها امنیت خلیج‌فارس و منطقه است، به هر حال عربستان باید تکلیف خود را در رابطه با حمایت از گروه‌های تروریستی مشخص کند و این زمینه‌ای برای گفت‌وگوهای بین دو طرف است.

وی ادامه داد: امنیت خلیج فارس و خروج نیروهای آمریکا و کشورهای دیگر از منطقه و خلیج فارس و امنیت جمعی کشورهای منطقه مسائل مهمی است که باید در مذاکرات به آنان پرداخته شود. مشکلات عراق، درباره افغانستان و یمن هم باید گفت یکی از مسائلی است که روی میز مذاکره مطرح خواهد بود و مجموع اتفاقات و رخدادها نشانگر آن است که مذاکرات بین دو کشور ادامه خواهد داشت.

این کارشناس مسائل منطقه درباره دلایل میانجی‌گری عراقی‌ها گفت: عراقی‌ها بارها تمایل داشتند که بین ایران و عربستان نقش میانجی را بازی کنند و باتوجه به اینکه در اتحادیه عرب هم حضور دارند، مورد قبول عربستانی‌ها واقع شدند و ما نیز از میانجی‌گری آنان استقبال کردیم و چندین دور مذاکرات در بغداد انجام شده است.

وی افزود: عراق در این فکر است هرچه بتواند خودش را از این طریق به ایران و عربستان نزدیک کند منافعش تامین می‌شود و مسائل امنیتی منطقه هم حل و فصل خواهد شد.

کنعانی مقدم در پایان و درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات نیز بیان کرد: در این بحث دو مسئله وجود دارد، یک اینکه آیا ما می‌خواهیم با ملک سلمان مذاکره کنیم یا محمدبن سلمان؛ من معتقدم اگر محمدبن‌سلمان صاحب قدرت شود راه و روش صدام را دنبال می‌کند یعنی فشار، تهدید و تحریم! اما ملک سلمان در صدد آن است که مسائل بین ایران و عربستان را به نتیجه مطلوب برساند و این فرصت خوبی برای دو کشور است تا شرایط را به شرایط عادی تغییر دهند.