رئیس جمهور روسیه طی سخنانی گفت: ایران در با توجه پاندمی ویروس کرونا، نیاز به کمک دارد، اما غرب محدودیت‌ها علیه این کشور را لغو نمی‌کند.

رئیس جمهور روسیه افزود: در مورد ایران، من نمی خواهم وارد مسائل سیاسی شوم، اما این کشور به کمک نیاز دارد و اما هیچیک از تحریم ها لغو نمی شود. حتی در این خصوص گفتگوهایی صورت نمی گیرد. من در خصوص سایر کشورها چیزی نمی گویم. مثلا ونزوئلا ، سیاست جای خودش، اما کمک های بشر دوستانه همچنان بشر دوستانه باقی می مانند.

رئیس دولت روسیه خاطرنشان کرد که اغلب از "غرب" می توان درخواست هایی را برای نیاز به کمک های انسانی بین المللی شنید. خوب، این انسانیت کجاست؟

ولادیمیر پوتین افزود: محدودیت های مربوط به همه گیری، به ویژه در زمینه توزیع داروها و واکسن ها برداشته نمی شود.

اظهارات جدید پوتین درباره افغانستان

شایان ذکر است که مجمع اقتصادی شرقی (EEF) از دوم تا چهارم سپتامبر ( 11 تا 13 شهریور) در محوطه دانشگاه فدرال شرق دور در ولادیوستوک در حال برگزاری است.