فداحسین مالکی ، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره پیوستن ایران به FATF‌ ، گفت: در خصوص FATF باید بدون توجه به شانتاژهای رسانه‌ای داخل و خارج و فقط با نظر به منافع ملی کشور تصمیم گرفته شود. کشورهای غربی عادت دارند که همیشه با بزرگ نمایی و تحریف، خواسته خود را بر سایر کشورها تحمیل کنند.

وی ادامه داد: اگر منافع ملی کشور ایجاب می‌کند که FATF را نپذیریم، نباید به سمت پذیرش آن حرکت کنیم. FATF موضوعی بین‌المللی و مرتبط با منافع ملی کشور است. با این موضوع نباید برخورد سیاسی یا جناحی کرد. جانبداری سیاسی و جناحی در خصوص FATF، ابتکار عمل را به دست غربی‌ها می‌دهد.

FATF نباید سیاسی و جناحی باشد

مالکی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در داخل کشور، فعالین اقتصادی کشور را می‌ترسانند و می‌گویند در صورت عدم پیوستن به FATF نمی‌توانیم با دنیا مبادلات مالی داشته باشیم. این موضوع کاملاً غلط و غیر منصفانه است. ما در شرایط به مراتب بدتر توانستیم با دنیا مبادلات مالی داشته باشیم و این روند نیز ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: یکی از مهمترین اشتباهات و مغفولات سیاست خارجی ایران بی توجهی به ظرفیت کشورهای همسایه است. در صورتی که ظرفیت کشورهای همسایه فعال شود، مشکلات ارزی و صادراتی ایران حل خواهد شد. گره زدن منافع کشور به ۴ کشور غربی اشتباه است.