افکار

رژه دریایی شناورها با شرکت شناورهای نیروی دریایی سپاه و شناورهای مردمی به مناسبت صد و ششمین سالروز شهادت رئیس‌علی دلواری سردار مبارزات مردم جنوب علیه استعمار انگلیس و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس برگزار شد.

کد خبر: 1077429