سید کاظم دلخوش اباتری در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: قبلا مجلس در خصوص قیمت ارزاق عمومی مردم و کالاهای ضروری هر از چند گاهی جلسه غیرعلنی برگزار می کرد اما اکنون به نظر می رسد مجلس بحث کنترل قیمت کالاهای ضروری و کرونا را رها کرده است. دولت نیز در ابتدای کار خود به سر می برد.

وی در ادامه گفت: مسائل اقتصادی باید در اولویت دولت باشد. در یک ماه گذشته دو بار قیمت لبنیات افزایش یافته و ارزاق مردم گران شده لازم است مجلس بحث معیشت مردم را با جدیت دنبال کند و دولت نیز از این موضوع غافل نشود.

در یک ماه گذشته دو بار قیمت لبنیات افزایش یافت

دلخوش در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر انتظار می رود کمیسیون آموزش مجلس هرچه زودتر لایحه رتبه بتدی معلمان را تعیین تکلیف کند. در بحث تبدیل وضعیت قرارداد شرکتی ها و قراردادی ها نیز باید اقدامی عاجل صورت گیرد. انتظار می رود دولت در انتصابات خود توجهی به مردم عزیز گیلان داشته باشد.