آیت الله  سید ابراهیم رئیسی  با صدور حکمی « فرهاد رهبر » را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد.

فرهاد رهبر متولد ۱۳۳۸ سمنان و دانش آموخته دکترای اقتصاد نظری است که ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه تهران را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.

انتصاب فرهاد رهبر به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور