انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید امروز (دوشنبه 15 شهریور) برگزار شد که براساس آن سید شمس الدین حسینی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

براساس این گزارش غلامرضا نوری و جعفر قادری نواب رئیس اول و دوم کمیسیون مذکور شدند.

همچنین صدیف بدری به عنوان دبیر اول و کمال علیپور خنکداری دبیر دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید شدند.

شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ماند

 محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شد.