گوترش در گفت و گو با خبرنگار بی بی سی در نیویورک، از طالبان خواست تا شرایط را برای فعالیت سازمان ملل در افغانستان  فراهم کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت : افغانستان به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیاز دارند.

وی افزود: کمک های بشردوستانه می‌تواند «نقطه آغاز» تعامل با طالبان باشد، چرا که این سازمان جهانی به عملیات خود در افغانستان پس از خروج آمریکا ادامه می‌دهد.

گوترش در عین حال تصدیق کرد که وضعیت «تا حد زیادی غیرقابل پیش بینی است».

این مقام سازمان ملل تاکید کرد که طالبان باید زمینه حقوق زنان از جمله رفتن دختران به مدرسه و اشتغال زنان با جامعه جهانی همراهی کند.

گوترش: افغانستان به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیاز دارد

دبیر کل سازمان ملل  پیشتر در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: بخاطر احترام به امنیت، سلامت و حقوق تمام افغان‌ها و برای پایبندی به تعهدات بین المللی از جمله تمام توافق‌های بین المللی که این کشور جزئی از آن است، خواستار توقف سریع خشونت هستم.

گوترش همچنین از طالبان و طرف‌های دیگر در افغانستان خواست تا برای حفظ جان و اطمینان از برآوردن نیازهای بشردوستانه نهایت خویشتن داری را انجام دهند.

نیروهای طالبان در پی خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، در ۱۵ اوت (۲۴ امرداد ماه) بر کابل پایتخت تسلط یافتند.

گوترش داشتن دولت فراگیر را که نماینده همه اقوام مختلف در افغانستان باشد، ضروری دانسته است.