محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما مسائل مربوط به  افغانستان  را با دقت رصد می‌کنیم.

وی افزود: اینکه بازیگران خارج از افغانستان چه مواضعی دارند باید بررسی شود و جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند که در افغانستان اراده ملت افغانستان و مردم این کشور محقق شود.

ایران به دنبال تحقق اراده ملت افغانستان است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: گروه‌ها، اقوام و جریانات در یک بستر کاملاً آزاد بدون فشار سخت افزاری و نرم افزاری خارجی و داخلی باید در مورد سرنوشتشان بتوانند تصمیم بگیرند و این راهبردی جمهوری اسلامی ایران است و در این مسیر از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند.