مجتبی یوسفی با اشاره به در پیش بودن سالگرد حادثه تروریستی اهواز در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: در آستانه حادثه تروریستی ۳۱ شهریور ‌اهواز در نشست ضد تروریسم وین شرکت کردیم تا بگوییم ما همواره در صف نخست مبارزه با تروریسم بوده و شهدای بزرگی مانند ‌ حاج قاسم را تقدیم کردیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایران با بیش از ۱۷ هزار شهید، قربانی ترور است. باید دست حامیان مالی تروریسم در منطقه قطع شود.

دست حامیان مالی تروریسم باید در منطقه قطع شود