علی حدادی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح  تحقیق و تفحص  از نهاد ریاست جمهوری  دولت قبل و تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: این دو تحقیق و تفحص می‌خواهد نشان دهد اگر مسئولی در هر نهاد و جایگاهی مانند رئیس جمهور و معاونان او یا مسئولان مرتبط وزارتخانه‌ها و... حضور داشته و فرصت مسئولیتش به پایان رسیده، باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

وی ادامه داد: تا زمانی که یک فرد مسئولیتی دارد همه با او ارتباط دارند، اما به محض اتمام دوران مسئولیتش، آرامشی برایش حاصل می‌شود که آسیب جدی در ناکارآمدی دولت‌ها داشته است. 

مسئولان پس از دوران مسئولیت باید پاسخگوی عملکردشان باشند

 چهاردهم شهریور ماه امسال روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس از بررسی و تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت پیشین در کمیسیون خود خبر داد. همچنین این نماینده اعلام کرد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به جلسه دیگری موکول شده است.