محمدصادق کوشکی عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اهمیت بازسازی اعتماد عمومی در کشور بیان کرد: متاسفانه عملکرد دولت‌های قبلی به خصوص دولت روحانی باعث شده تا اعتماد عمومی در جامعه به شدت کاهش پیدا کند و اعتبار دولت تقریبا از بین برود.

او ادامه داد: این موضوع باعث شده تا قوه مجریه در میان مردم کم اعتبار و حتی بی اعتبار جلوه داده شود و این میراث به دولت جدید  برسد؛ آقای رئیسی در حالی این دولت را در دست گرفته است که قوه مجریه از کم ترین سرمایه اجتماعی برخوردار است. بدون احیای این اعتبار و بازگشت این سرمایه اجتماعی عملا دولت آقای رئیسی نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد.

کوشکی راه حل این موضوع را اینگونه عنوان کرد: دولت ناگزیر است که در گام اول این اعتماد را احیا کند و این ممکن نیست مگر از طریق انتصاب‌هایی که صورت می‌گیرد. اگر انتصاب‌های صورت گرفته از طیف تکنونوکرات‌های حرفه‌ای باشد که کم و بیش در همه دولت‌ها حضور داشتند به بی اعتمادی بیشتر دامن خواهد زد؛ زیرا مردم نمی‌توانند با افراد تکنوکرات ارتباط برقرار کنند و تکنوکرات‌ها اهمیتی به مردم نمی‌دهند و صرفا به فکر ترقی و بازی ‌های سیاسی خود بوده و هرگز توجه چندانی به زندگی مردم نداشتند. بنابراین به کارگیری این افراد باعث تشدید بی اعتمادی در میان مردم جامعه خواهد شد.

وی افزود: اگر افرادی که از سوی دولت منصوب می‌شوند به صورت واقعی از جنس مردم باشند و به مردم احترام عملی می‌گذارند و در میان مردم زندگی می‌کنند می‌توانند اعتماد مردم را به خوبی جلب کنند و اگر اقدامی انجام می‌دهند خالصانه برای خدا و حل مشکلات مردم است و اگر هم کاری را نمی‌توانند انجام دهند صادقانه مطرح کرده و عذرخواهی می‌کنند و بازهم مردم این را خواهند پذیرفت.معتقدم که اگر این اتفاق در دولت رئیسی نیفتد موفق به برداشتن چند گام کوچک هم نخواهد شد.

تحلیلگر مسائل سیاسی درباره اهمیت این موضوع بیان کرد: هر دولتی مهم ترین ابزارش برای اینکه بتواند مشکلات را حل کند و از عملکرد مثبت در جامعه برخوردار باشد ازایش سرمایه اجتماعی در جامعه است؛ در حال حاضر مشکلات به جا مانده از ادوار قبل در حوزه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع به کوه به تشبیه شده است و این یعنی حجم مشکلات بسیار زیاد است و دولت به تنهایی قادر به حل این مشلات نخواهد بود مگر با کمک مردم.

او در پایان گفت: مهم ترین فایده به دست آوردن سرمایه اجتماعی این است که مردم در کنار دولت می ایستند و در این صورت توان دولت ضرب در هزار خواهد شد و دولت با کمک مردم مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت، اما بدون سرمایه اجتماعی بیش از پیش در باتلاق مشکلات غرق خواهد شد.