مجتبی توانگر  نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  درمجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

صریحا بگویم:

سفر گروسی به ایران ارتباطی با دوربین مراکز هسته‎ای ندارد و هیچ تغییری در تصمیم ایران در منع دسترسی آژانس به اطلاعات مراکز هسته‌ای نخواهیم داشت.

توسعه‌هسته‌ای ایران در ابعاد  اقتصادی و صنعتی تحولات جدیدی خواهد داشت.

سفر «گروسی» به ایران ارتباطی با دوربین مراکز هسته‌ای ندارد