نوذر شفیعی ، کارشناس مسائل شبه قاره در گفت‌وگو با «افکارنیوز» به تشکیل دولت طالبان در افغانستان اشاره کرد و گفت: تا دو روز پیش که طالبان تشکیل دولت اش را اعلام نکرده بود کشور ها فکر می کردند شرایط عمومی افغانستان طوری ادامه پیدا می کند که می شود امیدی به آینده ثبات و آرامش در افغانستان داشت.

وی افزود: اظهارنظرهایی که از سوی مقامات کشورها قبل از اعلام تشکیل دولت جدید طالبان ابراز می شد طوری بود که گویا نوعی مذاکرات قبلی درباره روندهای آتی سیاسی افغانستان صورت گرفته است و کشورهای مختلف به ویژه بازیگران دخیل در بحران افغانستان نسبت به کلیات آن آگاه هستند در نتیجه این نگرش باعث شده بود تحلیلگران با احتیاط نسبت به تحولات افغانستان صحبت کنند.

شفیعی عنوان کرد: اکنون با معرفی دولت جدید طالبان یکی از نقاط عطف در عرصه تحولات افغانستان بروز کرد که می‌توان بر اساس آن چشم انداز روند های آتی را پیش بینی و مشاهده کرد. دولتی که طالبان از آن رمزگشایی و پرده برداری کرد یک دولت پشتون یک دولت طالبانی و یک دولت مردانه است. یعنی این دولت سه ویژگی دارد؛ نخست اینکه به جز ۳ نفر آنها همگی از قومیت پشتون هستند. دوم این که همه آنها مرد هستند و سوم اینکه تمام آنها به لحاظ فکری طالبانی هستند.

تفاوت طالبان از حرف تا عمل

این کارشناس مسائل شبه قاره ادامه داد: این دولت با چشم‌اندازی که طالبان برای سایرین ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه دولت فراگیر تشکیل خواهد داد فاصله های بسیاری دارند. این مسئله همان طور که یکی از نقاط عطف در تاریخ تحولات افغانستان است میتواند یک نقطه عطف در نوع نگرش کشورها و مردم افغانستان به طالبان نیز باشد. یعنی اگر بین طالبان و سایر کشورها توافقی از پیش وجود داشته باشد و حکایت از تشکیل یک دولت فراگیر توسط طالبان داشته باشد اکنون با اقدام اخیر طالبان عملاً مشخص شد که بین آنچه که طالبان گفته با آنچه که عمل می‌کند تفاوت وجود دارد.

او تاکیدکرد: این مسئله یک بی اعتمادی بین طالبان و سایر دولت‌ها ایجاد خواهد کرد از طرف دیگر چون طالبان بارها اعلام کرده بود یک دولت همه شمول و فراگیر تشکیل خواهد داد و مردم کورسویی از امید را در این اظهار نظر می‌دیدند. اکنون با آنچه که در عمل اتفاق افتاده و دولت یکپارچه به جای دولت فراگیر شکل گرفته باعث واکنش مردم به دو شکل خواهد شد. نخست اینکه جامعه مدنی افغانستان به احتمال زیاد اعتراضات و راهپیمایی هایی را علیه دولت طالبان انجام خواهد داد و دوم اینکه ممکن است افغانستان به سمت درگیری های مسلحانه داخلی سوق پیدا کند.

شفیعی درانتها متذکرشد: جمع بندی این است که تجربه طالبان در گذشته نشان داده زمانی که در داخل نارضایتی وجود داشته باشد و در محیط بیرون نیز برای جامعه بین المللی مقبول نباشند در این صورت کار آن‌ها با چالش مواجه خواهد شد.