محسن علیزاده  نماینده مردم سپیدان و بیضاء و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی نوشت:

سومین سفر استانی آیت الله رئیسی به خراسان جنوبی

تا اینجای کار ‎رئیسی در یک ماه به اندازه چهار سال روحانی به سفر استانی رفته است.

این است تفاوت کار کردن و بهانه آوردن.  

سفر استانی ‎رئیسی به اندازه چهار سال روحانی