در حکم سید صولت مرتضوی خطاب به رحمان نصرالله زنجانی آمده است: نظر به تعهد، سوابق خدمتی و تجربیات جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی به سمت « سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری » منصوب می‌شوید.

معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: امید است با استعانت از خداوند متعال و اهتمام به تفکر عدالت‌محور و روحیه انقلابی، مردم‌داری، پاکدستی، فسادستیزی و قانون مداری در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری منصوب شد