خطیب زاده در این توئیت نوشت: روز دیگری در مجمع عمومی ملل متحد؛ وزیرخارجه امیرعبداللهیان با وزرای خارجه اندونزی، نروژ، ساحل عاج، کوبا، پرتغال، آفریقای جنوبی، فرانسه، سوئد، بلژیک، و نماینده ویژه سازمان ملل پدرسون ملاقات کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همچنین وزیر خارجه در دیدار با رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی گفت که ایران از گفت وگوی نتیجه محور استقبال می‌کند اما بر اساس اقدام طرف مقابل عمل می‌کند و نه حرف و کلمات.

ایران از گفت وگوی نتیجه محور استقبال می‌کند