حسن شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر،خرمدره و سلطانیه و رئیس کمیسیون اصل نود  در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در سه ماهه گذشته 542 فقره شکایت وصول کرده و برای پیگیری آنها 1029 مکاتبه انجام داده است.

گزارش خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال و پیگیری خاموشی‌های گسترده برق از مهم ترین کارهای کمیسیون در این سه ماهه بوده است.

کمیسیون اصل نود پیگیر خسارت میلیاردی وزیرنفت به بیت المال