علی علیزاده سفیر جدید جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی ایران امروز ٨ مهر ماه ١۴٠٠، در شروع ماموریت خود در کشورمان با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

تسلیم استوارنامه سفیر جمهوری آذربایجان به وزیر امور خارجه کشورمان