روایتی از زندگانی شهید خالد حیدری اولین شهید اهل سنت را در ادامه می بینید.

 

حجم ویدیو: 13.73M | مدت زمان ویدیو: 00:02:31