نوری زاده در گفتگو با شبکه سعودی العربیه ضمن اعتراف به قدرت و نفوذ ایران در منطقه گفت: کشورهای ترکیه، آذربایجان و پاکستان خوب می دانند که ایران بازوهای قدرتمند بسیاری در این منطقه دارد، به همین دلیل هرگز نمی خواهند با ایران وارد جنگ شوند!"

اعتراف اپوزیسیون در پخش زنده شبکه سعودی العربیه به اقتدار ایران

حجم ویدیو: 2.88M | مدت زمان ویدیو: 00:00:40