محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور با اشاره به برگزاری نشست خود با کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: هم دولت و هم سازمان انرژی اتمی به اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مقید هستند.

وی ادامه داد: امروز در کمیسیون اصل ۹۰ گزارش آخرین وضعیت اجرای این قانون را ارائه کردیم و مباحثی پیرامون آن صورت گرفت. مقرر شد از فرصت‌های باقی مانده برای اجرای کامل قانون حداکثر استفاده را داشته باشیم.

اسلامی اضافه کرد: امیدواریم در راستای قابلیت سازی برای اقتدار ملی، بتوانیم از فرصت قانون استفاده حداکثری را داشته باشیم.

به اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مقید هستیم