برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو، در خصوص ورود سومین نفتکش‌ ایران به سوریه و لبنان با حازم الکلاس، مدیر دفتر شبکه العربی در تهران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

حازم الکلاس با اشاره به اینکه سایت «تانکر تراکر» از زمان اعلام دبیر کل حزب الله لبنان مبنی بر ارسال بنزین از ایران، اقدام به رصد دقیق و لحظه‌ای حرکت نفتکش های ایران را انجام می داد، گفت: ارسال نفتکش های ایران به لبنان از طریق سوریه، پیام های متعددی در منطقه و بین الملل دارد.

وی افزود: وقتی از ارسال نفت و بنزین به لبنان صحبت می کنیم، در حقیقت از شکستن تحریم های ایالات متحده آمریکا توسط ایران صحبت می کنیم که از این منظر اقدام ایران بسیار اهمیت دارد.

مدیر دفتر شبکه العربی در تهران از مسیر پر چالشی که نفتکش های ایرانی برای رساندن سوخت به لبنان طی می کنند گفت و بیان کرد: کانال سوئز که نفتکش های ایرانی از آن برای رساندن سوخت استفاده کرده اند، در نزدیکی مرزهای رژم صهیونیستی قرار دارد.

ارسال سوخت از ایران به لبنان باعث تقویت محور مقاومت شد

وی درباره دلایل اهمیت ارسال نفتکش به لبنان از سوی ایران عنوان کرد: چالش اصلی از این جهت است که در یک سال گذشته چندین بار شاهد اصابت موشک به نفتکش های ایرانی و رژیم صهیونیستی در منطقه بوده ایم. این موضوع تحرکات ایران و رژیم صهیونیستی در حوزه نفتکش ها را با ریسک زیاد همراه کرده است.

الکلاس در عین حال از ارسال نفتکش های ایرانی به لبنان به عنوان یک دستاورد در حوزه های مختلف یاد و اظهار کرد: نفتکش های ایران با اقتدار توانستند از کانال سوئز عبور کنند به لبنان برسند و نفتکش سوم نیز در هم اینک در مرز دریایی سوریه قرار دارند و هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی افزود: رسیدن امن نفتکش های ایرانی به سواحل سوریه و ارسال آن‌ها به لبنان به دلیل پشتیبانی مسئولین ایرانی و سخنان هشدار دهنده سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله بود. رژیم صهیونیستی نیز نتوانستند اقدامی صورت بدهد و این یک پیام مهم محسوب می شود.

مدیر دفتر شبکه العربی در تهران با بیان اینکه ارسال سوخت به لبنان با هماهنگی حزب الله لبنان صورت گرفت، تصریح کرد: این اقدام فی النفسه باعث تقویت محور مقاومت می شود و این اقدام علی رغم فشارهای داخلی و خارجی و تحریم های آمریکا صورت می گیرد.