رهبر انقلاب از افتخار آفرینان تیم ملی کشتی ایران با صدور پیامی تشکر کردند. 

متن این پیام به شرح ذیل است:

 تشکر رهبر انقلاب از افتخار آفرینان تیم ملی کشتی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی افتخارآفرین پهلوانان کشتی گیرمان، همه بخصوص جوانان کشور را شاد کرد. صمیمانه از آنها تشکر میکنم.

سید علی خامنه ای

۱۲ مهر ۱۴۰۰