علیرضا سلیمی  نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

‌آقای ظریف !!!

اعتراف تلخ شما حالا چه سود!!؟

جانم هرچه به شما می‌گفتیم در متن برجام کلمه تعلیق است نه «لغو تحریمها » نمی‌پذیرفتید؛

اما حالا اعتراف به اشتباه !!

چرا متنی را که بخاطر بیحالی نخواندید امضا نمودید!!؟

می‌دانید این امضا چه بر سر ملت آورد!!؟

آقای ظریف، می‌دانید آن امضای شما چه بر سر ملت آورد!؟