ابراهیم عزیزی در واکنش به اظهارات برخی مقامات اروپایی پیرامون برجام ، گفت: راهبرد ایران در برجام مشخص و از قبل اعلام شده است، جمهوری اسلامی در موضوعات هسته‌ای بر حقوق خود همچنان اصرار دارد و بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیرد. هیچ چیز نمی‌تواند مانع تحقق دستاوردهای هسته‌ای و منافع ملی ما شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: از مسیر مذاکره، اقدامات میدانی و عملی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باید تامین شود. اروپایی‌ها نمی‌تواند برای ما شرط جدید تعیین کنند، آنها باید به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند و نسبت به جبران خسارات اقدام کنند.

وی یادآور شد: بازیگران منطقه‌ای و بین المللی در بخش‌های مختلف باید بپذیرند که ایران قدرت جدی است که هیچ گاه از حقوق ملت خود کوتاه نخواهد آمد.

منافع برجامی ایران باید از مسیر مذاکره، اقدامات میدانی و عملی تامین شود

عزیزی همچنین اظهار کرد: کشورهای اروپایی طرف توافق با ایران نمی‌توانند از اقدامات برجامی ایران انتقاد کنند یا درباره چگونگی مذاکرات اظهار نظر کنند، جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها به تعهدات خود پایبند بوده و اگر نسبت به کاهش تعهدات گام برداشته هم بر اساس توافق عمل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با همان مواضع قبل در مذاکرات جدید وین حاضر می‌شود، اروپایی‌ها باید ایالات متحده را برای لغو تحریم‌ها و جبران خسارات متقاعد کنند و خودشان هم در این مسیر گام بردارند.