محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در ساختمان بهارستان میزبان «آنداراس اییبی»، رئیس مجلس شورای ملی سوئیس بود.

گفتنی است، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس شورای ملی سوئیس درباره مباحث مختلف پیرامون دو کشور با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس مجلس سوئیس عصر روز گذشته با استقبال سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس وارد تهران شد.

رئیس مجلس شورای ملی سوئیس با قالیباف دیدار کرد