غلامرضا مرحبا در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به انتشار صورت‌های مالی شرکت های دولتی از سوی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: بنده به طور صددرصد طرفدار شفافیت اقتصادی هستم.وی با بیان اینکه هیچ فردی در هیچ فعالیت اقتصادی نباید حاشیه امنی برای خود بسازد، اظهار داشت: نحوه عملکرد بانک ملی و مابقی بانک‌ها و سایر موسسات باید کاملاً شفاف باشد لذا از بستر این شفافیت قانون‌مداری و همچنین مسئولیت پذیری به وجود خواهد آمد.

 

 این نماینده مجلس تاکید کرد: همه بانک‌ها و بیمه‌ها موظف به ارائه صورت‌های مالی خود هستند و باید این صورت های مالی  را منتشر و در معرض نقد کارشناسان و اطلاع مردم قرار دهند.

 

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اینکه افکار عمومی و کارمندان این سازمان ها  نسبت به عملکرد سازمان زیرمجموعه خود اطلاع داشته باشند مفید و موثر است بنابراین همه‌ی این موارد در بستر شفافیت انجام می‌شود و ما همواره این رویکردها را از وزیر اقتصاد مطالبه خواهیم کرد .

هیچ فردی در هیچ فعالیت اقتصادی نباید حاشیه امنی برای خود بسازد/ باید بدانیم در برخی از شرکت‌های دولتی چه می‌گذرد

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما باید بدانیم در برخی از شرکت‌های دولتی چه می‌گذرد، گفت: همه شرکت‌های دولتی از منظر قانون موظف اند تا صورت های مالی خود را منتشر کنند؛ اگر بانک ملی زیان انباشته دارد باید مشخص شود چه اتفاقی رخ داده که این زیان انباشته شکل گرفته است.

مرحبا بیان داشت: این حق مردم است که بدانند موسساتی که دولتی هستند و از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند چه نوع فعالیتی دارند. البته شاید مدیران شان افراد نا موفقی هستند بنابراین اینکه این افراد بیایند و برای خودشان یک حاشیه امن ایجاد کنند، درست نیست لذا همه این قبیل مشکلات با شفافیت حل خواهد شد و باید به این مسئله اهتمام داشت.