صفحه اینستاگرام سایت رهبر معظم انقلاب پیام ایشان به پهلوانان کشتی را منتشر کرد.

«شماها با قهرمانیِ خودتان اثبات میکنید که کارهایی که بظاهر نشدنی است، در واقع شدنی است؛ این برای کشور ما خیلی آورده‌ی مهمّی است؛ این پیام برای دوران ما بسیار ارزشمند است.» ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

 

حجم ویدیو: 5.54M | مدت زمان ویدیو: 00:01:00