بعد از عملیاتی شدن توافق برجام در زمستان ۹۴ دولت روحانی که از ابتدای آغاز به کارش روی این توافق تمرکز کرده بود به دنبال دستاوردهای ملموس برای موفق نشان دادن عملکردش رفت.

 

حجم ویدیو: 5.04M | مدت زمان ویدیو: 00:02:50