به گزارش افکار به نقل از ایسنا،دبیر کل حزب مردمسالاری گفت: درباره نامزدی برای ریاستجمهوری بعد از شهریورماه صحبت میکنم.

مصطفی کواکبیان دبیر‌کل حزب مردم‌سالاری در حاشیه مراسم ختم برادر موسوی خوئینی‌ها، درباره اخباری مبنی بر کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، اظهار داشت: اظهار‌نظر برای حضور اصلاح‌‌طلبان در انتخابات هنوز زود است، به همین دلیل بنده در این باره بعد از شهریورماه صحبت خواهم کرد.

کواکبیان با بیان اینکه ما طرحی داریم که اگر دوستان بپذیرند، طبق هر آنچه که از این طرح حاصل شود، عمل میکنیم، گفت: این طرح مربوط به مجمع عمومی نخبگان اصلاحطلب کل کشور است که اگر اعضاء و گروههای اصلاحطلب آن را بپذیرند، در قالب آن عمل خواهیم کرد.