به گزارش تابناک ، در گزارش اخیری که یکی از رسانه های نزدیک به رئیس جمهور از دیدار ئیس جمهور با نمایندگان مجلس نهم منتشر کرده است ، گفته ها و نا گفته هایی است که آکنده از شوخی - جدی است .

بر اساس این گزارش، در بخشی از سخنان رئیس جمهور که شوخی وی با نمایندگان مجلس نهم است عنوان شده آمده است:

احمدی نژاد در پایان با بیان اینکه می خواهم یک شوخی هم با شما بکنم، اظهار داشت: ای کاش مجلس همین جا می ماند. اینجا همه به هم نزدیک تر صمیمی تر بودند. حالا همه رفتند زیر آن هرم بزرگ! و ۲۰۰ میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته اند برای کار عمرانی مجلس،! خدا بده برکت! ۱۳۵ میلیارد هم گذاشنه اند برای دفاتر نماینده ها! نفری ۴۵۰ میلیون تومان! خدا به داد همه ما برسد!

این عبارت اگر صحت داشته باشد که قطعا با علم به اینکه رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای بودجه است درست به نظر می آید. یعنی اینکه در سال آینده هر نماینده حدود نیم میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز دفاترشان دریافت می کنند و ۲۰۰ میلیارد هم برای کار عمرانی مجلس. سر جمع یعنی ۳۳۵ میلیارد تومان. نه برای اداره مجلس و نه برای پرداخت حقوق و نه هزینه مسافرت ها … هزینه استقرار نمایندگان … و نمایندگانی چه گران …!!

حال مجلس باید پاسخ دهد که آیا در آن فرصت هشت روزه اصلاح بودجه، این موارد یا ارقام را به بودجه و به نفع خود اضافه کرده است؟

البته رئیس جمهور حوزه های مهم و اساسی دیگری را هم جدی – شوخی با نمایندگان جدید مطرح کرده است، مسائلی جدی و اساسی که باید به آن پرداخت. اما نه در این تعطیلات که یک هفته مملکت تعطیل شده است و هر که به «سی» خودش رفته است.

سخنان و تصمیمات این چنینی رئیس جمهور همواره پیش از چند روز تعطیلی در کشور زده و گرفته می شود و تجربه نشان داده است تا مقامات از تعطیلات برگردند و خسته گی سفر را از خود بتکانند ، کاری که نباید می شده ، شده است .