افکار نیوز - همایش حاشیه ساز ایرانیان مقم خارج از کشور گویا قرار است همچنان سر خط خبرهای رسانه ها باشد.
به گزارش افکار به نقل از آتی نیوز، اظهارات اسفندیار رحیم مشایی مبنی بر این که هوشنگ امیر احمدی به همایش مذکور دعوت نشده است وی اعلام کرد در صورتی که در این خصوص توضیحات کافی ارایه نشود کارت دعوت خود برای شرکت در همایش ایرانیان خارج از کشور را منتشر خواهد کرد.
روزنامه کیهان و برخی سایتها به شدت همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور را زیر سوال برده و به خصوص در مورد دعوت هوشنگ امیر احمدی که به دلال رابطه ایران و آمریکا مشهور است واکنش نشان دادند
در حالی که روز گذشته هنگامی که میهمانان با اتوبوس از هتل استقلال به محل همایش ایرانیان خارج از کشور منتقل می‌شدند، امیر احمدی از سوی میزبانان به سمت یک خودروی زانتیای مشکی هدایت شده است.
همچنین به وی گفته شده که به دلیل حساسیت های موجود در خصوص امیراحمدی بهتر است در مناظر عمومی و همایش حضور پیدا نکند، با این وجود لحظاتی در همایش حضور یافت.
امیراحمدی روز گذشته پس از اینکه متوجه این اتفاقات شده و مقامات دولتی و برگزار کنندگان همایش یاد شده حضورش را در ایران کتمان می کنند این امر را توهین به شخصیت خود عنوان کرد.
وی افزود اگر تا فردا موضوع حضور من در ایران روشن نشود، متن و کارت دعوتنامه برای شرکت در همایش ایرانیان خارج از کشور را منتشر می‌کنم.

پایان خبر / ب.