سیدحسن نصرالله گفت: دوستداران عربستان در لبنان بدانند، ایران و سوریه رفیق واقعی لبنان هستند.

وی افزود: با همه اتهاماتی که به ایران زده می شود، ایران همیشه اعلام کرده که آماده کمک به لبنان است.

 

حجم ویدیو: 11.02M | مدت زمان ویدیو: 00:03:41