در فتوا ی مقام معظم رهبری در پاسخ به یک استفتا در خصوص تعیین سقف مهریه آمده است: «به طور کلی، در اسلام مهریه مقدار معینی ندارد، بلکه مقدار آن، چیزی است که زوجین به آن رضایت پیدا کنند. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهر السنه بیشتر نباشد و مقدار مهرالسنة ۵۰۰ درهم (حدود ۱۲۵۰ گرم نقره) است و قیمت آن موکول به عرف بازار است.»

فتوای رهبر معظم انقلاب درباره تعیین سقف مهریه