شب گذشته امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در ابتدای این نشست با تبیین سیاست خارجی دولت سیزدهم و با تاکید بر حسن نیت جمهوری اسلامی ایران در ورود به گفتگوهای وین به رغم نقض تعهدات برجامی و خروج از آن و همچنین نقض قطعنامه ٢٢٣١ از سوی آمریکا و همچنین بی عملی کشورهای اروپایی عضو برجام در انجام تعهدات خود، سیاست کشورمان در از سرگیری گفتگوها به منظور رفع تحریم‌های ظالمانه، غیرقانونی و یکجانبه آمریکا را تشریح کرد.

دکتر باقری مذاکره کننده ارشد هسته‌ای کشورمان نیز در ادامه ضمن تبیین مواضع و اقدامات صورت گرفته تاکنون، ابعاد مختلف سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران درخصوص این گفتگو ها را تشریح کرد.

تشریح سیاست های جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات وین

شرکت کنندگان در این نشست نیز در ادامه به ارائه دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداخته و پیشنهاداتی را در خصوص تداوم چنین نشست‌هایی ارائه کردند.