در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه دولت برای اصلاح تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان «تأمین مطمئن کالاهای اساسی ، نهاده‌های دامی،‌ دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نرسید.

این لایحه با هدف تغییر در میزان ارز 4200 تومانی تخصیص یافته به کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و زمینه‌سازی برای رسیدن آن به دست مصرف‌کننده نهایی، از سوی دولت ارائه شده است که پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت و نمایندگان موافق و مخالف، ابتدا دو فوریت آن به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید، سپس یک فوریت آن به رأی نمایندگان گذاشته شد اما وکلای ملت با یک فوریت هم مخالفت کردند و به این ترتیب، این لایحه به صورت عادی در دستور کار قرار گرفت.

مخالفت مجلس با فوریت لایحه دولت برای «اصلاح ارز 4200 تومانی»

لایحه اصلاح تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کشور با عنوان «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی،‌ دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» پس از بررسی و تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه، در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.