وزیر دفاع اسرائیل: دوران جوانی ، دو هفته در ایران بودم

افکار نیوز - وزیر دفاع اسرائیل گفت: هنگامی که بین اسرائیل و ایران روابط خیلی نزدیکی وجود داشت، دو هفته در این کشور بودم.


به گزارش افکار به نقل از عصر ایران، روزنامه کویتی الرای نوشت: ایهود باراک این اظهارات را اوایل هفته در نشستی بدون حضور رسانه ها مطرح کرد اما رادیو صدای ارتش اسرائیل، بخش هایی از این اظهارات را منتشر کرد.

رادیو ارتش اسرائیل اضافه می کند: باراک اظهاراتش را اینگونه آغاز کرد که هنگامی که جوان بود به کشورهایی رفته که در گذشته جز دوستان اسرائیل بودند ولی پس از مدتی به کشورهای دشمن اسرائیل تبدیل شدند مثل ترکیه.

وزیر دفاع اسرائیل گفت: به خاطر می روم هنگامی که جوان و در ارتش اسرائیل، سرگرد بودم به ایران سفر کردم و دو هفته نیز در این کشور اقامت داشتم. ایران در آن زمان از بهترین دوستان اسرائیل بود.

ایران در قبل از انقلاب اسلامی ۵۷، روابط گرمی را با اسرائیل داشت اما پس از آن، روابط میان دو طرف قطع و هم اکنون ایران، اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد.

وی افزود: از آن جایی که ترکیه هم پیمان استراتژیک اسرائیل در منطقه بود در هفته های گذشته فردی را برای ریاست سازمان جاسوسی خود انتخاب کرد که نزدیک به ایران و هم پیمان این کشور است. تشکیلات جاسوسی ترکیه به اندازه کافی از ما اسرار در اختیار دارد و صرف فکر کردن درباره اینکه ترکیه این اطلاعات را در اختیار ایران قرار دهد، به شدت نگران کننده است.

حقان فیدان در روز ۲۷ ماه می گذشته به سمت ریاست سازمان ملی جاسوسی ترکیه منصوب شد.

پایان خبر / ب.