صمدالله محمدی درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ،گفت: رئیس‌جمهور نگاه جدیدی به آموزش و پرورش دارد و به دنبال آن است که تغییر و تحولات زیادی در آموزش و پرورش ایجاد شود.

وی بیان کرد: وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سابقه خوبی در آموزش و پرورش داشته، به مبانی تربیتی توجه ویژه‌ای دارد و برنامه‌های مهمی هم در این زمینه دارد.

نماینده مردم بافت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «مسعود فیاضی» فردی جوان، معتقد و باانگیزه است. برداشت بنده این است که او از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد و امیدوارم که شاهد تغییر و تحول خوبی در وزارت آموزش و پرورش باشیم.

فضای مجلس به نفع «فیاضی» است

محمدی گفت: برداشت بنده آن است که رئیس‌جمهور نمی‌خواهد بار آموزش و پرورش را صرفاً روی دوش وزیر آموزش و پرورش بگذارد، بلکه به دنبال آن است که از ظرفیت‌های دولت برای تحول در آموزش و پرورش استفاده کند و دولت‌ را پای کار تغییر در آموزش و پرورش و اجرای سند تحول بنیادین بیاورد.

وی درباره جو مجلس شورای اسلامی نسبت به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، گفت: جو فعلی مجلس نسبت به روزهای گذشته درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطلوب‌تر شده است.