مجتبی یوسفی در واکنش به اظهارات اخیر اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه رئیسی باید گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت را ارائه دهد، اظهار داشت: حجت‌الاسلام رئیسی هیچ گاه وعده نداد که در ۱۰۰ روز مشکلات کشور را حل و فصل می‌کند بلکه حسن روحانی بود که چنین وعده‌ای را مطرح کرد. روحانی نه تنها مشکلات کشور را در ۱۰۰ روز حل نکرد، بلکه پس از ۸ سال با سوءمدیریت خود باعث شد وضعیت کشور مانند یک کشور جنگ‌زده شود.

وی بیان کرد: دولت روحانی ارزش پول ملی را به حدی کاهش داد که در ۵۰ سال اخیر بی سابقه است. در حوزه بین‌المللی هم دولت سابق کاری انجام نداد، برجام برای ما خروجی نداشت و کشورهای غربی هم به تعهدات خود عمل نکردند.

روحانی کشور را به لبه پرتگاه اقتصادی برد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی وضعیت کشور را به حدی به هم ریخت که جبران این مشکلات یک شبه محال و فرآیندی زمان‌بر است. دولت سابق عملاً کشور را تا لبه پرتگاه اقتصادی برد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت سابق حتی نتوانست به خوبی کرونا را مدیریت کند. آنان یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مدیریت کرونا برداشت کردند، اما مشخص شد که این پول را صرف اموری چون خرید ملک برای برخی از دانشکده‌های مورد نظر خود کردند و با این منابع، حقوق مدیران نجومی بگیر خود را افزایش دادند.

یوسفی متذکر شد: دولت روحانی حتی برای واکسیناسیون هم کاری نکرد و عدم واردات واکسن را به مسائلی چون FATF ربط داد، اما دولت سیزدهم علیرغم آنکه تغییری از حیث الحاق ایران به FATF اتفاق نیفتاد، توانست میلیون‌ها واکسن کرونا وارد کشور کند و در حال حاضر هم میزان مرگ و میر ناشی از کرونا به کمتر از ۱۲۰ نفر در روز رسیده است.

رئیسی وعده ۱۰۰ روزه نداد

وعده‌های روحانی در حافظه مردم مانده است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وضعیت اسفبار فعلی کشور به ویژه در زمینه اقتصادی خروجی تفکر لیبرال و غربگرایی است که شعارش آن بود که در ۱۰۰ روز همه مشکلات کشور را حل می‌کند. همه وعده‌های دولت سابق در حافظه مردم ثبت شده است و مردم ما دیدند که اعتماد بی اندازه دولت سابق به غرب و بی‌اعتمادی به ظرفیت‌های داخلی و نخبگان خودمان، کشور را به کجا رساند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر، رئیسی در این مدت نشان داده که در کنار مردم است، از درد آنان خبر دارد و مانند روحانی نیست که حتی چند ماه جلسات دولت را هم تعطیل کرده بود. تفاوت دولت رئیسی با دولت ناکارآمد روحانی بسیار زیاد است و افرادی که به دنبال سیاسی‌کاری و چوب لای چرخ گذاشتن دولت سیزدهم هستند، بدانند که حافظه مردم دقیق است و سره را از ناسره تشخیص می‌دهند.

یوسفی بیان کرد: دولت پرکار و جهادی رئیسی با اینکه وعده نداد که بعد از فلان روز مشکلات را حل می‌کند، اما نشان داده است که برای رفع مشکلات و چالش‌های اساسی کشور برنامه جدی دارد. این در حالی است که روحانی وعده داد در ۱۰۰ روز مشکلات را حل کند و نه تنها این مسئله محقق نشد، بلکه بعد از ۸ سال کشور را با انبوهی از مشکلات تحویل دولت سیزدهم داد.