حنیف غفاری کارشناس مسائل بین الملل درباره تور اروپایی علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه در آستانه مذاکرات احیای برجام ، گفت: برگزاری دیدارهای معاون وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات اروپایی آن هم در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات نقطه آشکار ساز دیپلماسی وزارت خارجه است که قبل از برگزاری یک دیدار و مذاکره  تعیین کننده پیش مولفه‌ها و پیش زمینه‌های آن مذاکره چیده و تعریف شود. در همین راستا شاهد هستیم که آقای باقری با مقامات اروپایی دیدار داشت.

وی افزود: یکی از اهداف‌های دیدار باقری با مقامات اروپایی تبیین خطوط کلی و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران و موضع کشورمان در قبال احیای برجام است، به گونه ای که تروئیکای اروپایی به نمایندگی از اتحادیه اروپا پشت میز مذاکره می‌نشینند با این خطوط قرمز و مولفه‌هایی که توسط ایران نسبت به آن‌ها تاکید می‌شود از ابتدا آشنا و در ذهن آن‌ها نهادینه شده باشد.

علی باقری برای تبیین خطوط قرمز ایران در قبال برجام به اروپا سفر کرد

غفاری ادامه داد: اتحادیه اروپا سعی می‌کند خود را صرفا به یک بازیگر واسطه بین ایران و آمریکا تبدیل کند، لذا باید قبل از مذاکرات در جریان قرار می‌گرفت که نقش و جایگاه اصلی آن در مذاکرات چیست و باید به عنوان طرف متعهد در مذاکرات شرکت کند نه به عنوان بازیگر واسطه گر.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه دولت ما قرار گرفته بحث ارائه تضمین از سوی آمریکاست، ایران به صورت کامل تجربه خروج و اعمال فشار غرب را دارد، بنابراین باید با تاکید بر همین موارد مصادیق و خطوط قرمز و بدون نشان دادن انعطافی در این خصوص، مذاکرات را به شکل تاکتیکی اجرا کند نه به صورت ماهوی و استراتژیک.