محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز مذاکرات برجامی ایران با طرف‌های غربی از 8 آذر، گفت: در این مذاکرات باید تضمین‌های لازم از طرف‌های غربی برای انجام تعهدات اخذ شود.

وی با بیان اینکه تجربه گذشته اجرای برجام نشان داد غربی‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، ادامه داد: غربی ها در مذاکرات نشان داده اند که اروپایی ها نقش پلیس خوب و آمریکایی ها نقش پلیس بد را برعهده دارند. اروپایی ها بدون چراغ سبز آمریکایی ها حاضر به انجام تعهدات خود در برجام نیستند با توجه به سابقه بدی که اروپایی ها در مذاکرات برجام به جای گذاشته اند باید از این تجربه استفاده کرد و اگر قرار به توافق است حتما از آنها تعهدات لازم گرفته شود.

نماینده اراک در مجلس با بیان اینکه ایران همواره به تعهدات برجامی خود عمل کرده است و این غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها بودند که یک طرفه این قرارداد بین‌المللی را نقض کردند، تصریح کرد:باید از اروپایی ها تضمین لازم گرفته شود تا شاهد اتفاقات گذشته نباشیم.

تضمین‌‌های لازم در مذاکرات باید اخذ شود

آصفری با تاکید براینکه غربی‌ها به ویژه اروپایی‌ها باید به تعهداتی که در برجام داشته‌اند عمل کنند و سپس ایران به تعهدات خود عمل کند، اظهارداشت:  اگر اروپایی‌ها  اقدامی از ما خواستند باید اول آنها گام بردارند بعد ایران گام بردارد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: یکبار اعتماد بی جهت به اروپایی ها تجربه شده است و این بار نباید بدون گرفتن چک سفید امضایی که ضمانت دارد به اروپایی ها اعتماد کرده و توافقی با آنها داشته باشیم.