وقایع تلخ آبان ماه ۹۸ با اشتباه حسن روحانی و سو استفاده معاندین رقم خورد.

رسانه های معاند در طول وقایع و پس از آن از هیچ دروغی برای آتش افروزی فروگذار نکردند.

حجم ویدیو: 4.18M | مدت زمان ویدیو: 00:02:40