وزارت خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای سابق علیه کشورمان گفت: بازگشت مشترک به توافق هسته ای ، بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته ای است.

 

وزارت خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: گام‌های یکجانبه را در وین بر نخواهیم داشت و آماده بازگشت به توافق هسته‌ای هستیم. اگر ایران نشان دهد هدف مشخصی از مذاکرات وین ندارد، به ابزار‌های دیگر متوسل خواهیم شد.

این وزارتخانه همچنین گفت: ما امیدواریم که ایران در مذاکرات وین پیشرفت‌هایی را که در دور‌های قبلی به دست آمده است، دنبال کند.

گفتنی است سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته در سخنانی خواهان ادامه گفتگو‌ها بر سر موارد اختلافی با ایران شده بود.

بهترین راه وزارت خارجه آمریکا برای جلوگیری ایران از سلاح هسته ای

ند پرایس گفته بود: ما خواستار ازسرگیری گفتگو‌ها برای رسیدگی به موارد اختلافی با ایران بر سر توافق هسته‌ای از جمله تحریم‌ها هستیم. او در ادامه مدعی شده بود: «ما اقدامات یکجانبه را برای بازگرداندن ایران به مذاکرات هسته‌ای اتخاذ نخواهیم کرد. نماینده آمریکا در امور ایران گفتگو‌های مثمرثمری را در اسرائیل درباره تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای داشته است.» ند پرایس همچنین در ادامه ادعا‌های خود افزوده بود: «ما با اسرائیل در هدف ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی شریک هستیم.»