محمدکاظم انبارلویی با بیان اینکه دیپلماسی منطقه ای دولت سیزدهم نقش عمده ای در دور زدن تحریم ها دارد، اظهار کرد: دیپلماسی منطقه ای همچنین فرصتی برای فاصله گرفتن از آمریکا و سه کشور شرور اروپایی شود.

وی ادامه داد: اجلاس شانگهای موفقیت بسیار خوبی برای دولت بود و حضور فعال در اجلاس سران اکو می تواند  گام بلندی برای شکست حصر اقتصادی ایران باشد. بیش از ۱۵ کشور در اطراف ایران حضور دارند و دولت می‌تواند روابط خود با این کشورها را تقویت کند. اگر دولت روابط خود با چین و روسیه که دو قدرت جهانی بوده و حق وتو در شورای امنیت دارند را تقویت کند، دیگر نیازی به آمریکا و اروپا ندارد. هم اکنون روابط ما با اروپا به حداقل خود رسیده است و کشورهای همسایه، چین و روسیه می توانند جایگزین اروپا شوند.

این فعال سیاسی در پایان گفت: امیدوارم حضور فعال ایران در اجلاس اکو فرصتی برای گسترش روابط با همسایگان ایران و دورزدن تحریم ها باشد.

حضور فعال در اکو می تواند حصر اقتصادی ایران را بشکند