فعالان قرآنی تحت حمایت صندوق اعتباری هنر قرار می‌گیرند

با توجه به تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و افزوده شدن معاونت امور قرآن و عترت و تکلیف این وزارتخانه در حمایت از فعالان قرآنی و ضرورت تعمیم خدمات صندوق اعتباری هنر به فعالان قرآنی به جهت نقش آنها در حوزه فرهنگ، هیات وزیران با اصلاح مصوبه مربوط و اضافه شدن عنوان فعالان قرآن و عترت به فهرست دریافت کنندگان خدمات صندوق اعتباری هنر موافقت کرد.

فعالان قرآنی تحت حمایت صندوق اعتباری هنر قرار می‌گیرند